Yeniçarşı Cad. No.:9/2 Galatasaray, 34433 Beyoğlu, İstanbul   Tlf.:0545 848 9682

Haber almak için elektronikposta gönderin.

Kavramsal SanatParagraflar: Sol LeWitt

SANAT TANIMI TOPLULUĞU BETİKLERİ

Topluluk (daha sonra STT), Etkinlik Sonrası, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1978

Topluluk (daha sonra STT), Etkinlikler, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1979

Sanat Tanımı Topluluğu, Sanat Olarak Betik, İstanbul: (Sanatçı Betiği) STT Yayını, 1980

Sanat Tanımı Topluluğu, Bir Serginin Makrografisi LWTLP1, İstanbul:(Sanatçı Betiği) STT Yayını,1980

Sanat Tanımı Topluluğu, Betiksanat, İstanbul: (Sanatçı Betiği) STT Yayını, 1981

Sanat Tanımı Topluluğu, Betiksanat, Yeni Boyut dergisi içinde, sayı 1/5, Ankara:1982

Sanat Tanımı Topluluğu, Art et Technique, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1983

Sanat Tanımı Topluluğu, Marcel Duchamp, İstanbul: STT Yayını, 1984

Sanat Tanımı Topluluğu, Sanat Olarak Betik 2, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1985

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik A, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1988

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik A2, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1989

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik A3, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1989

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik A4, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1989

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik A5, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1989

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik Sistem A, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1990

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik A6, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1990

Sanat Tanımı Topluluğu, LWTLP2, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1990

Sanat Tanımı Topluluğu, Okumalar Etkinliği 1990-1993, İstanbul: STT Yayını, 1993

Sanat Tanımı Topluluğu, Betik 11 Haziran, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1993

Sanat Tanımı Topluluğu, Marcel Duchamp Yapıtı, İstanbul: STT Yayını, 1993

Sanat Tanımı Topluluğu, Jean-Marie  Drot'nun "Marcel Duchamp'la Bir Satranç Oyunu" Filminin Sözleri, İstanbul: STT Yayını, 1994

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma-Exposition, İstanbul: (Sanatçı Betiği) STT Yayını, 1994

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma Tümceler, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1994

Sanat Tanımı Topluluğu, Yazı, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1994

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma 2-Exposition 2, İstanbul: (Sanatçı Betiği) STT Yayını, 1995

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma 2 Tümceler, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1995

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma 3-Exposition 3, İstanbul: (Sanatçı Betiği) STT Yayını, 1995

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma 3 Tümceler, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1995

Sanat Tanımı Topluluğu, Kimi İlkçağ Filozoflarında Varlığın İlkeleri, İstanbul: STT Yayını, 1995

Sanat Tanımı Topluluğu, Sanat Tanımı Topluluğu'nun Sanatsal Çalışmalarına, Sanatsal Yaklaşımımıza Dair, İstanbul: STT Yayını, 1995

Şafak Ural, Zaman Kavramı Üzerine Neler İnşa Edebiliriz, İstanbul: STT Yayını, 1996

Sanat Tanımı Topluluğu, Okumalar 15, Gödel Kanıtlaması, E. Nagel, T. R. Newman, İstanbul: STT Yayını, 1996

Sanat Tanımı Topluluğu, Klasik Mantık Çalışması, İstanbul: STT Yayını, 1996

Sanat Tanımı Topluluğu, Önermeler Mantığı Çalışması, İstanbul: STT Yayını, 1996

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma 3 Belgeleme, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1996 (üç cilt)

Sanat Tanımı Topluluğu, 16 Haziran Enstalasyonu, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1997

Sanat Tanımı Topluluğu, Okumalar 9, Porphyius "İsagoge" (Aristoteles'in Kategorileri'ne Giriş), İstanbul: STT Yayını, 1997

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma 3- Exposition 3, İstanbul: (Sanatçı Betiği) STT Yayını, (daha küçük boyutlarda) İkinci Basım 1997

Sanat Tanımı Topluluğu, Aristoteles'de Basit Cisimlerin Birbirlerine Dönüşmelerinin Üç Tarzı, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1998

Sanat Tanımı Topluluğu, Topluluğun 23 Ocak 1998-3 Temmuz1998 Tarihleri Arasında Gerçekleştirdiği Yirmiiki Çalışmayı Belgeleyen "Form 1"lerin Kopyaları, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1999

Sanat Tanımı Topluluğu, Çalışma 4 Tümceler, İstanbul: Sanatçı Betiği, 1999

Sanat Tanımı Topluluğu, Joseph Kosuth, İstanbul: STT Yayını, 1999

Sanat Tanımı Topluluğu, STT M'de 26 Kasım 1999 Günü Sanat Tanımı Topluluğu'nu Ziyaret Eden Alberto Modiano'nun Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir STT Çalışmasının Sözel Bölümü, İstanbul: STT Yayını, 2000

Sanat Tanımı Topluluğu, Paul Tschinkel'in "Minimalizmin Görünüşü" Filminin Sözleri, İstanbul: STT Yayını, 2002

Sanat Tanımı Topluluğu, Teo Grünberg'le Konuşma, İstanbul: STT Yayını, 2003

Sanat Tanımı Topluluğu, Hüseyin Batuhan'la Söyleşi, İstanbul: STT Yayını, 2003

Sanat Tanımı Topluluğu, 2002- 2003 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Aristoteles’in Metafizik’inden Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2003

Sanat Tanımı Topluluğu, 2003- 2004 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve B. Russell’ın Felsefe Sorunları'ndan Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2004

Sanat Tanımı Topluluğu, 2004- 2005 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve B. Russell’ın Dış Dünya Üzerine Bilgimiz’inden Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2005

Sanat Tanımı Topluluğu, 2005- 2006 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve John Locke’un İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme'sinden Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2006

Sanat Tanımı Topluluğu, 2006- 2007 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Aristoteles’in Metafizik’inden Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2007

Sanat Tanımı Topluluğu, 2007- 2008 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve A. J. Ayer’in Dil Doğruluk ve Mantık’ından Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2008

Sanat Tanımı Topluluğu, 2008- 2009 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve A. J. Ayer’in Algılama, H. H. Price’ın Nedensel Kuram Metinlerinin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2009

Sanat Tanımı Topluluğu, 2009- 2010 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Aristoteles’in Metafizik’inden Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2010

Sanat Tanımı Topluluğu, 2010- 2011 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Arda Denkel’in Nesne ve Doğası’ndan Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2011

Sanat Tanımı Topluluğu, 2011- 2012 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Aristoteles’in Metafizik’inden Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2012

Sanat Tanımı Topluluğu, 2012- 2013 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Bertrand Russell'ın Felsefe Sorunları’ından Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2013

Sanat Tanımı Topluluğu, 2013- 2014 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Alan Musgrave'in Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk'undan Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2014

Sanat Tanımı Topluluğu, 2014- 2015 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Immanuel Kant'ın Prolegomena'sından Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2015

Sanat Tanımı Topluluğu, 2015-2016 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Ludwig Wittgenstein'ın Tractatus Logico- Philosophicus'undan Önermelerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2016

Sanat Tanımı Topluluğu, 2016-2017 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Aristoteles’in Metafizik’inden Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2017

Sanat Tanımı Topluluğu, 2017-2018 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve A. J. Ayer'in Dil, Doğruluk ve Mantık Çalışmasından Metinlerin Tartışılması” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2018

Sanat Tanımı Topluluğu, 2018-2019 Dönemi, “Enstalasyon İçinde Mantık Anlatması ve Bertrand Russell'dan " Felsefe'de Mantıksal Çözümleme Metinleri” Sanat Etkinliği Betiği, İstanbul: STT Yayını, 2019

Giriş

LWTLP2, 1990

 

Sanat Olarak Betik, 1980