Russell'dan Felsefe'de Mantıksal Çözümleme Metinleri
Türkiye'de Çağdaş Sanat'a Katkı ve Tanıklık
Daha Fazla Haber
SANAT TANIMI TOPLULUĞU'NUN KAVRAMSAL SANAT ÇALIŞMASI F. DE SAUSSURE; EŞZAMANLI DİLBİLİM INSTAGRAM'DA sukruaysanstt ADRESİNDE SÜRÜYOR.

Felsefenin Sonu Sanatın Başlangıcı

stt@sanattanimitoplulugu.org

STT ve Kavramsal Sanat

 
STT Betikler
 
B. Russell; Dış Dünya Bilgimiz
Kavramsal Sanat
Kant
Tractatus

 

H. H. Price; Nedensel Kuram
STT'nin Sanat YaklaşımıSTT EnstalasyonlarTexte en Français
Topluluk Sürekli Katılanları
Paragraflar
Bir Serginin Makrografisi
Text in English
Text in Deutsch
THE DEFINITION OF ART GROUP

 

B. Russell; Düşünme Uğraşları
J. Locke; Zihinde Doğuştan Gelen İlkeler Yoktur
STT Videolar
Not
A. Musgrave; Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş

 

Aristoteles

Türkiye'de Kavramsal Sanat    
Sanat, felsefe, bilim, mantık ve matematik alanlarına dayalı düşünsel bir çalışmayı, oluşturduğu betik, görüntü ve ses ögeleriyle çeşitli nesneler içeren "yerleştirmeler" içinde, belirli bir uzamda, belirli bir zamanda, katılımcılarla birlikte, gösterisel bir tarzda, sanat olmak bakımından gerçekleştiren Sanat Tanımı Topluluğu özgün sanat yaklaşımı 1972 yılından bu yana geliştirilmektedir.
SANAT TANIMI TOPLULUĞU
A. J. Ayer: Dil, Gerçek ve Mantık
STT INSTAGRAM sukruaysanstt Sanat Olarak Toplumsal İletişim
L.W. Mantıksal Biçim Konusunda Bazı Açıklamalar