Russell'dan Felsefe'de Mantıksal Çözümleme Metinleri
Türkiye'de Çağdaş Sanat'a Katkı ve Tanıklık
Daha Fazla Haber
SANAT TANIMI TOPLULUĞU'NUN 2021-2022 DÖNEMİ KAVRAMSAL SANAT ÇALIŞMALARI  BAĞLAMINDA  A.MUSGRAVE, BİLGİ KURAMINA TARİHSEL BİR GİRİŞ sukruaysanstt INSTAGRAM ADRESİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR.

Felsefenin Sonu Sanatın Başlangıcı

stt@sanattanimitoplulugu.org

STT ve Kavramsal Sanat

 
STT Betikler
 
Kavramsal Sanat
Kant
Tractatus

 

STT'nin Sanat YaklaşımıSTT EnstalasyonlarTexte en Français
Topluluk Sürekli Katılanları
Paragraflar
Bir Serginin Makrografisi
Text in English
Text in Deutsch
THE DEFINITION OF ART GROUP

 

STT Videolar
Not

 

Aristoteles

Türkiye'de Kavramsal Sanat    
Sanat, felsefe, bilim, mantık ve matematik alanlarına dayalı düşünsel bir etkinliği, oluşturduğu betik, görüntü ve ses ögeleriyle çeşitli nesneler içeren "yerleştirmeler" içinde, belirli bir uzamda, belirli bir zamanda, katılımcılarla birlikte, gösterisel bir tarzda, sanat olmak bakımından gerçekleştiren Sanat Tanımı Topluluğu özgün sanat yaklaşımı 1972 yılından bu yana geliştirilmektedir.
SANAT TANIMI TOPLULUĞU
A. J. Ayer: Dil, Gerçek ve Mantık
STT INSTAGRAM sukruaysanstt Sanat Olarak Toplumsal İletişim
L.W. Mantıksal Biçim Konusunda Bazı Açıklamalar